0 0
  • 3 jaar EUROtops-productgarantie
  • 30 dagen bedenktijd
  • Meer dan 35 jaar ervaring

GEGEVENSBESCHERMING(Version 2.0 - 17.05.2018)

Introductie
Gegevensbescherming bij Eurotops
Niet eindeloos wachten bij de kassa, maar comfortabel vanuit huis bestellen – onze webshop biedt grote voordelen. Om hiervoor te zorgen proberen wij de juiste producten voor u in ons aanbod op te nemen en stellen wij alles in het werk om het rondkijken en winkelen in onze webshop voor u zo veilig en gemakkelijk mogelijk te maken.

Wij nemen de bescherming van uw privacy bij het gebruik van onze website heel serieus. Eurotops Versand GmbH verzamelt, bewaart en verwerkt gegevens conform de wettelijke bepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland (BDSG) voor een consequente, uitgebreide en veilige versleuteling van alle gegevens.

Informatie over gegevensbescherming bij EUROtops Versand GmbH

Vanaf 25 mei 2018 gelden in heel Europa de voorschriften van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naar aanleiding hiervan willen wij u graag informeren over de door EUROTOPS VERSAND GmbH aangepaste verwerking van persoonsgegevens conform deze nieuwe verordening (zie artikel 13 van de AVG). Lees de informatie over ons privacybeleid zorgvuldig door. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit beleid, dan kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het onder punt 2 aangegeven e-mailadres.


1. Overzicht
In dit privacybeleid kunt u lezen over de wijze en omvang van de verwerking van zogeheten persoonsgegevens door EUROTOPS VERSAND GmbH. Bij persoonsgegevens gaat het om informatie die direct of indirect aan u toe te schrijven is of als zodanig te herleiden is.

De gegevensverwerking door EUROTOPS VERSAND GmbH kan in principe in twee categorieën worden ingedeeld:
- Voor de uitvoering van een overeenkomst met EUROTOPS VERSAND GmbH worden alle benodigde gegevens verwerkt. Zijn er meer dienstverleners betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals logistieke bedrijven of betalingsdiensten, dan wordt de benodigde hoeveelheid gegevens aan deze partijen doorgegeven.

- Bij het gebruik van de website/applicatie van EUROTOPS VERSAND GmbH worden verschillende gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. Op deze manier verzamelde informatie wordt onder andere gebruikt voor het optimaliseren van onze website en om advertenties weer te geven via de browser van uw eindapparaat.

Volgens de bepalingen in de AVG hebt u verschillende rechten, die u tegenover ons kunt doen gelden. Zoals het recht bezwaar te maken tegen specifieke gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar te maken wordt in dit privacybeleid duidelijk uitgelegd.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris(sen) voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming
Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de verwerking van gegevens door EUROTOPS VERSAND GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3, 40764 Langenfeld (’verantwoordelijke’), en voor de volgende websites en applicaties: www.eurotops.be. De zakelijke functionaris(sen) voor gegevensbescherming van EUROTOPS VERSAND GmbH is/zijn te bereiken via bovengenoemd adres, onder vermelding van Afdeling gegevensbescherming, of via gegevensbescherming@eurotops.be.

3. Doelen van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen, waar EUROTOPS VERSAND GmbH of een derde partij naar streven, alsmede categorieën van ontvangers
3.1 Gebruik van onze website/applicatie
Bij het gebruik van onze website/applicatie wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie verzonden, die tijdelijk in een zogeheten logbestand wordt opgeslagen. Hierop hebben wij geen invloed. De volgende informatie wordt hierbij ook zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen, tot deze automatisch verwijderd wordt:

• het IP-adres van het apparaat dat toegang tot internet vraagt,
• de datum en het tijdstip van toegang,
• de naam en de URL van het opgeroepen bestand,
• de website/applicatie, van waaruit toegang tot stand kwam (verwijzende URL),
• de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw voor internet geschikte computer en de naam van uw accessprovider.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierna opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Hierbij is het van belang om te weten dat wij met de verzamelde gegevens geen directe conclusies over uw identiteit kunnen en zullen trekken.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de verdere hierboven opgesomde gegevens worden door ons voor volgende doeleinden gebruikt:

• Het zorgen voor een soepel verlopende totstandkoming van de verbinding,
• Het zorgen voor comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
• Het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden gedurende een periode van 14 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. Wij maken voor onze website/applicatie gebruik van zogenaamde cookies, trackingtools, targetingmethodes en plug-ins voor sociale media. De exacte handelswijze en hoe uw gegevens daarbij worden gebruikt, wordt nader toegelicht onder punt 3.4.
Voor zover u in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw apparaat toestemming heeft gegeven voor zogeheten geolocatie, gebruiken wij deze functie, om u de op uw huidige adres aanwezige, geïndividualiseerde services (zoals het adres van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Wij gebruiken uw locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. Trekt u uw toestemming in, dan worden de gegevens verwijderd.

3.2 Totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van de overeenkomst
De activiteiten van EUROTOPS VERSAND GmbH bestaan uit de verkoop op afstand van goederen en diensten, detailhandel binnen de officieel verstrekte vergunningen van regelgevende instanties en de seriële productie van aan te bieden goederen. In deze context verwerken wij de benodigde gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met u. Hierbij horen:

• Voornaam, achternaam
• Factuur- en bezorgadres
• E-mailadres
• Factuur- en betalingsgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer (optioneel)

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Dit houdt in dat u ons uw gegevens verstrekt op basis van onze overeenkomst. Om uw e-mailadres te mogen verwerken, dienen wij een elektronische bevestiging van uw bestelling te versturen (artikel 6, lid 1, punt c), AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet voor verkooptechnische doeleinden gebruiken (zie onder 3.3.), bewaren wij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tot het einde van de wettelijke resp. mogelijk contractuele garantierechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de informatie die wettelijk vereist is met betrekking tot het fiscaal recht en het handelsrecht van de overeenkomst voor de wettelijk gestelde periode. Voor deze periode (meestal tien jaar vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt bij controle van het financieel beheer. Indien de uitvoering van interventierechten om de verwijdering vraagt, worden de betreffende gegevens verwijderd.

Voor de uitvoering van de koopovereenkomst is de volgende aanvullende gegevensverwerking vereist: wanneer u een andere betalingsmogelijkheid dan vooruitbetaling of kopen op rekening gekozen hebt, geven wij de benodigde betaalgegevens door aan een van onze betalingsdienstaanbieders. Informatie over uw afleveradres geven wij voor de afwikkeling van de koopovereenkomst door aan een door ons gecontracteerd logistiek bedrijf. Om ervoor te zorgen dat de levering van goederen plaatsvindt op basis van uw wensen, zullen wij uw e-mailadres en, indien nodig, uw telefoonnummer doorsturen naar het logistieke bedrijf dat in opdracht van ons bezorgt. Het logistieke bedrijf zal voorafgaand aan de levering contact met u opnemen om details van de levering met u af te stemmen. De gegevens worden alleen voor dit doeleinde doorgegeven en worden na levering weer verwijderd.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
De volgende paragrafen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG verduidelijkt dergelijke gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, punt f) als in principe denkbaar en als een gerechtvaardigd belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden volgt geen strikte regels en richt zich naar de vraag of opslag om verkooptechnische redenen noodzakelijk is. Bij EUROTOPS VERSAND GmbH houden wij ons daarnaast aan het principe gegevens voor verkooptechnisch gebruik conform de wettelijke bepalingen en termijnen te verwijderen. Hoe dit in zijn werk gaat in combinatie met uw recht van bezwaar, leest u onder punt 3.3.

3.3.1 Reclamedoeleinden van EUROtops Versand GmbH en derden
Wanneer u met ons een overeenkomst hebt afgesloten, zien wij u als bestaande klant. Dit houdt in dat wij uw contactgegevens zonder uw concrete toestemming kunnen gebruiken om u informatie over nieuwe producten en diensten toe te sturen. Zo nu en dan geven wij uw contactgegevens door aan onze zeer zorgvuldig uitgekozen contractpartners, zoals postorder- en telecommunicatiebedrijven, zodat ook zij u over hun producten kunnen informeren. Uw e-mailadres gebruiken wij om u, zonder concrete toestemming, te informeren over eigen, vergelijkbare producten.

3.3.2 Gepersonaliseerde reclame
Om ervoor te zorgen dat u alleen promotionele informatie ontvangt die u interessant vindt, categoriseren wij uw klantenprofiel en vullen wij dit aan met extra informatie. Hiervoor worden zowel statistische gegevens als persoonsgegevens gebruikt (zoals de basisgegevens van uw klantenprofiel). Doel is u uitsluitend advertenties aan te bieden die gericht zijn op uw werkelijke of vermeende interesses en u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

3.3.3 Verzending van de nieuwsbrief
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er bij de invoer van uw e-mailadres geen fout optreedt, maken wij gebruik van de zogeheten double-opt-in procedure: nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen wij een bevestigingslink naar het opgegeven adres. Pas als u deze bevestigingslink aanklikt, zal uw e-mailadres in de mailinglijst voor de verzending van onze nieuwsbrief worden opgenomen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst. Hiervoor kunt u volstaan met een kort e-mailbericht aan het onder punt 2 vermelde e-mailadres.

Wij registreren of een e-mail wordt geopend en welke links er aangeklikt worden. Dit onderzoek vindt plaats voor analyse-doeleinden en om e-mailcontent aan de individuele behoefte van de lezer aan te kunnen passen. Het openen wordt gedetecteerd, doordat de nieuwsbrief een speciaal geprepareerd grafisch bestand van de server opvraagt.

Wij maken gebruik van Web Extend. Web Extend past een toonaangevend algoritme voor klantenidentificatie toe en verzamelt belangrijke informatie over de bezoekers van onze website, door hen gebruikte apparaten en kanalen. Web Extend heeft hiervoor vooraf geen informatie nodig over de gebruiker. Het programma maakt automatisch een anoniem profiel aan tot de klant zich identificeert en kan worden toegewezen aan een specifiek contact in de database.

3.3.4 Pushberichten via uw browser
Wij versturen meldingen, informatie en aanbiedingen via pushberichten, die vervolgens op uw apparaat (pc, tablet of smartphone) getoond worden. Voordat wij deze berichten versturen, dient voor het betreffende apparaat toestemming verleend te worden. Let op: de toestemming geldt uitsluitend voor dit specifieke apparaat. Via de instellingen van uw browser of door te klikken op het ’veilig’-teken voor de URL kunt u de instellingen voor onze website aanpassen en eventueel ook uw toestemming intrekken voor het versturen van pushberichten.

3.3.5 Recht van bezwaar
U kunt op elk moment kosteloos voor elk communicatiekanaal afzonderlijk bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden voor de toekomst. Het enige dat u hoeft te doen, is een e-mail of brief sturen naar de contactgegevens vermeld onder punt 2.

Wanneer u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres voor verdere verkooptechnische gegevensverwerking afgesloten. Indien u bezwaar maakt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere promotionele verwerking. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van uw bezwaar, u tijdelijk toch nog reclame-uitingen kunt ontvangen. Dit is een technische kwestie die verband houdt met de noodzakelijke doorlooptijd en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen doorvoeren. Bedankt voor uw begrip.

3.4 Websitebezoek en optimalisatie
3.4.1 Cookies – algemene informatie
Wij maken gebruik op onze website van zogenaamde cookies. Voor zover het bij deze cookies om persoonsgegevens gaat, worden ze gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons belang bij het optimaliseren van onze website wordt als gerechtvaardigd beschouwd volgens de bovengenoemde bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) opslaat wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparatuur en bevatten geen (Trojaanse) virussen of andere schadelijke software. Een cookie bevat informatie die specifiek is voor het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat uw identiteit hierdoor voor ons zichtbaar is. Het gebruik van cookies dient om ons aanbod nog beter op uw wensen af te kunnen stemmen. Hiervoor gebruiken wij sessiecookies, die registreren welke afzonderlijke pagina's van onze website u hebt bezocht en of u zich al hebt aangemeld met uw account. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina. Daarnaast gebruiken wij omwille van de gebruiksvriendelijkheid ook tijdelijke cookies, die voor een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Bezoekt u opnieuw onze website om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch vastgesteld dat u ons al eerder bezocht hebt en wat u hebt ingevoerd en ingesteld, zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

Om uw privacy-instellingen te wijzigen, klik hier: Privacy-instellingen bewerken

Indien u bij EUROTOPS VERSAND GmbH over een klantenaccount beschikt of de functie ’Ingelogd blijven’ activeert, wordt de in de cookies opgeslagen informatie ook in uw klantenaccount opgeslagen.

Daarnaast zetten wij cookies in om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren, met als doel ons aanbod verder te optimaliseren en informatie weer te geven die is afgestemd op uw specifieke behoeften. Met deze cookies kunnen wij automatisch zien wanneer u onze website al eerder bezocht hebt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voor er nieuwe cookies geplaatst worden. Het volledig uitschakelen van cookies kan wel betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagperiode van cookies hangt af van hun doel en is niet altijd gelijk.

3.4.2.1 Google Analytics
Voor het afstemmen van de vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze website maken wij conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (’Google’). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De door cookies verkregen informatie over uw gebruik van de website, zoals

• browsertype/-versie,
• gebruikt besturingssysteem,
• verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
• hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
• tijd van het serververzoek,

wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen. Deze informatie wordt ingezet om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden indien dit wettelijk vereist is of wanneer derden deze gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden gecombineerd met andere door Google verstrekte gegevens. De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat herleiding niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).

U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling voor browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er wel op, dat de website in dat geval mogelijk niet volledig functioneert. Ook kunt u voorkomen dat de door cookies verzamelde gegevens, gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden opgeslagen of verwerkt door Google door deze browser add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor een browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u registratie door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij bezoek aan deze website. Het opt-out cookie geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst wanneer u op deze link klikt. Wanneer u de cookies van deze browser verwijdert, dient u het opt-out cookie opnieuw in te stellen. Ga naar de website van Google Analytics voor meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

3.4.2.2 econda
Op deze website worden met technologieën van econda GmbH (www.econda.de) gegevens verzameld en opgeslagen, waarmee gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen ter analyse van het gedrag van bezoekers van de website en worden ter verbetering en het op de behoeften afstemmen van het aanbod geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op het apparaat van bezoekers van de website worden opgeslagen, waardoor herkenning bij een nieuw bezoek aan onze website mogelijk is. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming niet gecombineerd met de persoonsgegevens van de pseudoniemdrager. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens in de toekomst door op deze link te klikken http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/.

Nadat u bezwaar hebt gemaakt wordt er een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies verwijderd hebt, dient u opnieuw op deze link te klikken.

3.4.3 Targeting
De hieronder vermelde en door ons gebruikte targetingmaatregelen worden geïmplementeerd op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Wij gebruiken de targetingmaatregelen om ervoor te zorgen dat alleen advertenties, die zijn gebaseerd op uw daadwerkelijke of vermeende interesses worden weergegeven op uw eindapparaten en dat u niet wordt lastiggevallen met advertenties die niet interessant voor u zijn. Dit is in zowel uw, als ons belang.

3.4.3.1 Onsite-Targeting
Op onze website worden cookies gebruikt om informatie te verzamelen en te evalueren voor het optimaliseren van reclame. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld informatie over de producten waarvoor u zich interesseert. De verzameling en evaluatie gebeurt uitsluitend op pseudoniem en laat ons niet toe u te identificeren. De informatie zal niet worden samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie over u. Op basis van de informatie kunnen we u op onze website aanbiedingen tonen, die specifiek zijn afgestemd op uw interesses, omdat ze het resultaat zijn van uw eerdere gebruikersgedrag.

3.4.3.1.1 Google Adwords conversion tracking
Wij gebruiken het online-advertentieprogramma ‘Google AdWords’ en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’). Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google via uw browser een zogenaamd conversiecookie op. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen, bevat geen persoonlijke gegevens en wordt dus niet gebruikt voor identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en het cookie niet is verlopen, kunnen we herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Er is dus geen manier om cookies te volgen via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van het conversiecookie, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Het biedt klanten informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en geleid zijn naar een pagina met conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen middels een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.nl/policies/privacy/

3.4.3.2 Re-targeting
Wij gebruiken ook re-targetingtechnologieën van Google, Facebook en Criteo. Dit stelt ons in staat om ons onlineaanbod interessanter voor u te maken. Hiervoor wordt een cookie ingesteld, waarmee gegevens over uw interesses worden verzameld met behulp van pseudoniemen. Op basis van deze informatie krijgt u op interesse gebaseerde advertenties te zien voor onze aanbiedingen op de websites van onze partners. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen en er worden geen gebruikersprofielen samengevoegd met persoonlijk identificeerbare informatie over u.

3.4.3.2.1 Remarketing of ‘Vergelijkbare doelgroepen’ van Google Inc.
De aanbieder gebruikt de remarketing- of ‘Vergelijkbare doelgroepen’-functie van Google Inc. (‘Google’) op de website. Met deze functie kan de adverteerder bezoekers van de website gericht benaderen met gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties wanneer zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het maken van op interesse gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een reeks getallen op in de browser van de websitebezoeker. Dit registreert websitebezoeken en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door op de onderstaande link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Download de plug-in en installeer deze. U kunt ook het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren. Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar http://www.google.com/privacy/ads/.

3.4.3.2.2 Facebook remarketing
De aanbieder gebruikt de remarketingfunctie ‘Custom Audiences’ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS (‘Facebook’). Met deze functie kan de aanbieder gericht bezoekers van de website benaderen door hen gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde Facebook-advertenties te bieden wanneer zij het sociale netwerk Facebook bezoeken. Voor de uitvoering van de functie wordt de remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd op de website van de aanbieder.

Deze tag brengt een directe verbinding tot stand met de Facebook-servers wanneer u de website bezoekt. Hierdoor wordt aan de Facebookserver doorgegeven welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Facebook koppelt deze informatie aan uw persoonlijke Facebookaccount. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, raadpleegt u het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie rechtstreeks koppelt aan uw Facebook-gebruikersaccount, kunt u de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ hier deactiveren. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

3.4.3.3 Mogelijkheid tot bezwaar/opt-out
De toegelichte targetingtechnologieën kunnen worden voorkomen door een cookie in te stellen in uw browser (zie ook 3.4.1). Bovendien hebt u de mogelijkheid om op voorkeursinstellingen gebaseerde advertenties te deactiveren met behulp van het hier beschikbare voorkeursmanagement.

3.4.4 Social media plug-ins
Wij gebruiken social media plug-ins van Facebook, Youtube en Pinterest op onze website op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG, om ons bedrijf meer bekendheid te geven. Het onderliggende commerciële doel moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang in de zin van de AVG. De verantwoordelijkheid voor het gebruik in overeenstemming met de gegevensbescherming moet worden gegarandeerd door hun respectieve aanbieders.

3.4.4.1 Facebook
Op onze website worden zogenaamde plug-ins van het sociale netwerk Facebook gebruikt, die worden aangeboden door Facebook Inc. De Facebook plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging ‘Vind ik leuk’ of ‘Delen’. Een overzicht van de Facebook plug-ins en hoe u ze kunt herkennen vindt u via de volgende link. Als u een dergelijke plug-in activeert (eerste klik), maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de Facebookservers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie ontvangt Facebook de informatie dat uw browser een bepaalde pagina van onze website heeft opgeroepen, zelfs als u niet beschikt over een Facebookprofiel of niet aangemeld bent bij Facebook. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt vanuit uw browser rechtstreeks naar een Facebookserver in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Facebookprofiel. Als u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de knop ‘Vind ik leuk’ te klikken, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Facebookserver verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op uw Facebookprofiel gepost en zichtbaar voor uw Facebookvrienden.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw verwante rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook. Als u niet wilt dat Facebook de verzamelde informatie over uw bezoek aan onze website onmiddellijk koppelt aan uw Facebookprofiel, moet u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt volledig voorkomen dat Facebook plug-ins worden geladen met invoegtoepassingen voor uw browser, bijvoorbeeld met de ‘Facebook Blocker’.

3.4.4.2 Pinterest
Onze website maakt gebruik van zogenaamde plug-ins van het sociale netwerk Pinterest van Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS (‘Pinterest’). U herkent de plug-ins aan het Pinterest-logo. Een overzicht van de Pinterest plug-ins en hoe u ze kunt herkennen vindt u hier: https://developers.pinterest.com/docs/getting-started/introduction/

Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Pinterest. De inhoud van de plug-in wordt door Pinterest rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Via deze integratie ontvangt Pinterest de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot een bepaalde pagina van onze website, zelfs als u geen Pinterest-profiel hebt of momenteel niet bent aangemeld bij Pinterest. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een Pinterest-server in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Als u bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest uw bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw Pinterest-profiel. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop ‘Pin it’ te drukken of een opmerking achter te laten, wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een Pinterest-server verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook op uw Pinterest-profiel worden gepubliceerd en aan uw Pinterest-volgers worden getoond.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten op dit punt en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest.

Als u niet wilt dat Pinterest de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelt aan uw Pinterest-profiel, moet u zich bij Pinterest afmelden voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de Pinterest-plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld de script blocker ‘NoScript’ (http://noscript.net/).

3.4.4.3 Youtube
Op deze website is content van externe aanbieders geïntegreerd. Deze content wordt geleverd door Google Inc ('Provider'). YouTube wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

Voor video's van YouTube die op onze site geïntegreerd zijn, is de ‘Uitgebreide Gegevensbeschermingsmodus’ ingeschakeld. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de website wordt verzameld en opgeslagen bij YouTube, tenzij u de video’s afspeelt. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html.

3.5 Klantenaccount
Om u tijdens uw aankoop het grootst mogelijke comfort te bieden, maken wij permanente opslag van uw persoonsgegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantenaccount mogelijk. Het aanmaken van een klantenaccount geschiedt op vrijwillige basis en vindt plaats op basis van uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Na het instellen van een klantenaccount is opnieuw invoeren van gegevens niet nodig. Bovendien kunt u op elk gewenst moment de gegevens die zijn opgeslagen in uw klantenaccount bekijken en wijzigen.

Naast de gegevens die tijdens een bestelling worden gevraagd, moet u een zelfgekozen wachtwoord opgeven om een klantenaccount in te stellen. Dit dient samen met uw e-mailadres voor toegang tot uw klantenaccount. Behandel uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak deze in het bijzonder niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruikte wachtwoorden, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Houd er rekening mee dat zelfs na het verlaten van onze website, u automatisch ingelogd bent, tenzij u actief uitlogt. U hebt de mogelijkheid om uw klantenaccount op elk gewenst moment te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat de gegevens in het klantenaccount tegelijk worden verwijderd.

3.6 Overige verwerkingsdoeleinden
3.6.1 Gebruik contactformulier
Als u ons een bericht stuurt via het contactformulier op de website, worden uw gegevens gebruikt om u te antwoorden. De gegevens worden na afronding en oplossing van de zaak verwijderd.

3.6.2 Vragen over een product
Als u ons een vraag stuurt via de functie ‘Vraag stellen’, beantwoorden wij uw vraag via de e-mail. Als de vraag/het antwoord nuttig is voor andere klanten, plaatsen we beide op de pagina. Uw gegevens worden daar anoniem weergegeven, zodat u niet te identificeren bent. Indien u uw vraag echter niet gepubliceerd wilt hebben, kunt u dit aangeven bij uw vraag. Voor het verwijderen van reeds gepubliceerde vragen, stuurt u een e-mail naar het e-mailadres vermeld in paragraaf 2.

3.6.3 Productreviews
Wie kan de kwaliteit van een product beter beoordelen dan de klanten die de artikelen al gebruiken? Door een product te beoordelen kunt u andere potentiële klanten helpen en uw ervaringen met anderen delen. Daarom sturen wij u een tijdje na uw bestelling een e-mail waarin u ons, onze webshop en onze diensten, evenals de door u bestelde producten kunt beoordelen. Rechtsgrondslag hiervoor is het ingewilligde verzoek om toestemming, zoals hieronder door u afgegeven, conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG:

Hierbij stem ik in met het verzenden van een e-mail door EUROTOPS VERSAND GmbH voor het beoordelen van webshop en bestelde producten. Ik weet dat ik mijn toestemming op elk moment kan herroepen.

Het beantwoorden van deze e-mail resp. het beoordelen van producten geschiedt volledig op vrijwillige basis. In een beoordeling worden uw opmerkingen en de gegeven sterren, evenals uw naam, anoniem gepubliceerd op onze site (bijvoorbeeld: ‘Günther P.’)

4. Ontvangers in landen buiten de EU
Met uitzondering van de verwerking beschreven in 3.2 delen we uw informatie niet met ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De verwerking vermeld onder 3.4 resulteert in de verzending van gegevens naar de servers van leveranciers van tracking- of targetingtechnologieën die wij opdracht gegeven hebben. Deze servers bevinden zich in Europa en de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie.

5. Uw rechten
5.1 Overzicht
Naast het recht op herroeping van uw toestemming die aan ons is verleend, gelden voor u de volgende verdere rechten als relevante wettelijke vereisten van toepassing zijn:

• recht van inzage, over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens (artikel 15 AVG), in het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens, het soort ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden vrijgegeven, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens, als ze niet rechtstreeks van u zijn verzameld,

• recht op rectificatie van onjuiste of op completering van correcte gegevens (artikel 16 AVG),

• recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag door ons in acht worden genomen,

• recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, maar u afziet van het verwijderen ervan; de verantwoordelijke persoon de gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking conform artikel 21 AVG,

• recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die bij ons zijn opgeslagen over u in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen

• recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werklocatie of ons hoofdkantoor.

5.2 Recht van bezwaar
Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking om redenen die voortkomen uit de specifieke situatie van de betrokken persoon.

Het bovenstaande algemene bezwaarrecht is van toepassing op alle verwerkingsdoelen die worden beschreven in deze privacyverklaring, die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. In tegenstelling tot het speciale recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor commerciële doeleinden (zie hierboven 3.3.3), zijn we volgens de AVG alleen verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar te implementeren als u ons redenen van groot belang opgeeft (bijv. mogelijk gevaar voor leven of gezondheid). Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor EUROTOPS VERSAND GmbH of de functionaris voor gegevensbescherming.

6. Bescherming van uw gegevens
Overdracht van alle door u persoonlijk verzonden gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, gebeurt via een algemene en veilige SSL-verbinding (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en bewezen standaard, en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij online bankieren. U herkent een beveiligde SSL-verbinding onder andere aan de toegevoegde 's' achter 'http' (https:// ...) in de adresbalk van uw browser of het slotpictogram onder in uw browser. Wij nemen daarnaast passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.